Homework Help

Sino ang sosyologong naglalarawan sa lipunan bilang isang...