Latin for Beginners eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 433 pages of information about Latin for Beginners.

    [Footnote 16:  magna\, _great things_, a neuter adj. used as a
    noun.]

    [Footnote 17:  aequalibus\, Sec. 501.34.]

    [Footnote 18:  Cura ut valeas\, _take good care of your health_.  How
    does the Latin express this idea?]

LXIX.  PUBLIUS JOINS CAESAR’S ARMY IN GAUL

Publius iam adulescens postquam togam virilem sumpsit, aliis rebus studere incepit et praesertim usu[1] armorum se[2] diligenter exercuit.  Magis magisque amavit illas artis quae militarem animum delectant.  Iamque erant [3]qui ei cursum militarem praedicerent.  Nec sine causa, quod certe patris isigne exemplum [4]ita multum trahebat. [5]Paucis ante annis C. Iulius Caesar, ducum Romanorum maximus, consul creatus erat et hoc tempore in Gallia bellum grave gerebat.  Atque in exercitu eius plures adulescentes militabant, apud quos erat amicus quidam Publi.  Ille Publium crebris litteris vehementer hortabatur [6]ut iter in Galliam faceret.  Neque Publius recusavit, et, multis amicis ad portam urbis prosequentibus, ad Caesaris castra profectus est.  Quarto die postquam iter ingressus est, ad Alpis, montis altissimos, pervenit.  His summa difficultate superatis, tandem Gallorum in finibus erat.  Primo autem veritus est ut[7] castris Romanis adpropinquare posset, quod Galli, maximis copiis coactis, Romanos obsidebant et vias omnis iam clauserant.  His rebus commotus Publius vestem Gallicam induit ne a Gallis caperetur, et ita per hostium copias incolumis ad castra pervenire potuit.  Intra munitiones acceptus, a Caesare benigne exceptus est.  Imperator fortem adulescentem amplissimis verbis laudavit et eum [8]tribunum militum creavit.

    [Footnote 1:  Abl. of means.]

    [Footnote 2:  se\, reflexive object of exercuit\.]

    [Footnote 3:  qui ... praedicerent\, Sec. 501.45.]

    [Footnote 4:  ita multum trahebat\, _had a great influence in that
    direction_.]

    [Footnote 5:  Paucis ante annis\, _a few years before_; in Latin,
    _before by a few years_,
ante\ being an adverb and annis\ abl. of
    degree of difference.]

    [Footnote 6:  ut ... faceret\, Sec. 501.41.]

    [Footnote 7:  ut\, how translated here?  See Sec. 501.42.]

    [Footnote 8:  The military tribune was a commissioned officer
    nearly corresponding to our rank of colonel.  The tribunes were often
    inexperienced men, so Caesar did not allow them much responsibility.]

  [Illustration:  IMPEDIMENTA]

HOW THE ROMANS MARCHED AND CAMPED

Copyrights
Project Gutenberg
Latin for Beginners from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook