Latin for Beginners eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 433 pages of information about Latin for Beginners.

    [Footnote 1:  multo\, Sec. 501.27.]

    [Footnote 2:  vento\, Sec. 501.34.]

    [Footnote 3:  quam\.  What is the force of quam\ with a
    superlative?]

LVIII.  HERCULES CLEANS THE AUGE’AN STABLES AND KILLS THE STYMPHALIAN BIRDS

Deinde Eurystheus Herculi hunc laborem multo graviorem imperavit.  Augeas[1] quidam, qui illo tempore regnum Elidis[2] obtinebat, tria milia boum[3] habebat.  Hi[4] ingenti stabulo continebantur.  Hoc stabulum, quod per triginta annos non purgatum erat, Hercules intra spatium unius diei purgare iussus est. llle negotium alacriter suscepit, et primum labore gravissimo maximam fossam fodit per quam fluminis aquam de montibus ad murum stabuli duxit.  Tum partem parvam muri delevit et aquam in stabulum immisit.  Hoc modo finm operis fecit uno die facillime.

Post paucos dies Hercules ad oppidum Stymphalum iter fecit; nam Eurystheus iusserat eum avis Stymphalides occidere.  Hae aves rostra ferrea habebant et homines miseros devorabant.  Ille, postquam ad locum pervenit, lacum vidit in quo aves incolebant.  Nullo tamen modo Hercules avibus adpropinquare potuit; lacus enim non ex aqua sed e limo constitit.[5] Denique autem aves [6]de aliqua causa perterritae in auras volaverunt et magna pars earum sagittis Herculis occisa est.

    [Footnote 1:  Augeas\, pronounced in English _Aw-je’as_.]

    [Footnote 2:  Elidis\, gen. case of Elis\, a district of Greece.]

    [Footnote 3:  boum\, gen. plur. of bo:s\.  For construction see
    Sec. 501.11.]

    [Footnote 4:  ingenti stabulo\, abl. of means, but in our idiom we
    should say _in a huge stable_.]

    [Footnote 5:  constitit\, from consto\.]

    [Footnote 6:  de aliqua causa perterritae\, _frightened for some
    reason_.]

  [Illustration:  HERCULES ET TAURUS]

LIX.  HERCULES CAPTURES THE CRETAN BULL AND CARRIES HIM LIVING TO EURYSTHEUS

Tum Eurystheus iussit Herculem portare vivum ex insula Creta taurum quendam saevissimum.  Ille igitur navem conscendit—­nam ventus erat idoneus—­atque statim solvit.  Postquam triduum navigavit, incolumis insulae adpropinquavit.  Deinde, postquam omnia parata sunt, contendit ad eam regionem quam taurus vexabat.  Mox taurum vidit ac sine ullo metu cornua eius corripuit.  Tum ingenti labore monstrum ad navem traxit atque cum hac praeda ex insula discessit.

THE FLESH-EATING HORSES OF DIOME’DES

Postquam ex insula Creta domum pervenit, Hercules ab Eurystheo in Thraciam missus est.  Ibi Diomedes quidam, vir saevissimus, regnum obtinebat et omnis a finibus suis prohibebat.  Hercules iussus erat equos Diomedis rapere et ad Eurystheum ducere.  Hi autem equi homines miserrimos devorabant de quibus rex supplicium sumere cupiebat.  Hercules ubi pervenit, primum equos a rege postulavit, sed rex eos dedere recusavit.  Deinde ille ira commotus regem occidit et corpus eius equis tradidit.  Itaque is qui antea multos necaverat, ipse eodem supplicio necatus est.  Et equi, nuper saevissima animalia, postquam domini sui corpus devoraverunt, mansueti erant.

Copyrights
Project Gutenberg
Latin for Beginners from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook