The Part Borne by the Dutch in the Discovery of Australia 1606-1765 eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 213 pages of information about The Part Borne by the Dutch in the Discovery of Australia 1606-1765.

* Aa (Pieter van der), Nauwkeurige Versameling der gedenkwaardigste Zee-
  en Landreysen na Oost- en West-Indien, Mitsgaders andere Gewesten
  (Leiden, 1707).
* S. d.  B. Historie der Sevarambes...Twede druk. t’Amsterdam, By Willem
   de Coup (enz.). 1701.  Het begin ende voortgangh der Vereenighde
   Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie (ii).  Gedruckt
   in 1646.
* Burney, Chronological history of the voyages and discoveries in the
   South Sea, Deel iii (London, Luke Hansard, 1813).
* Bandragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie,
   nieuwe volgreeks, I (1856).
* A F. Calvert, The Discovery of Australia. (London, Liverpool, 1893).
* G. COLLINGRIDGE, The discovery of Australia. (Sydney, Hayes, 1895).
* Remarkable Maps of the XVth, XVIth & XVIIth centuries.  II.  III.  The
   geography of Australia.  Edited by C. H. Coote (Amsterdam, Frederik
   Muller, 1895).
* L. C. D. Van Dijk.  Mededeelingen uit het Oost-Indisch Archief.  No. 1. 
   Twee togten naar de Golf van Carpentaria. (Amsterdam, Scheltema, 1859).
* Louis de FREYCINET, Voyage autour du monde, entrepris par ordre du
   roi, execute sur les corvettes de S. M. l’Uranie et la Physicienne,
   pendant les annees 1817, 1818, 1819, 1820.—­Historique. (Paris, Pillet
   aine, 1825).
* J. F. Gerhard.  Het leven van Mr. N. Cz.  Witsen.  I (Utrecht, Leeflang,
  1881).
* J. E. Heeres, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den
    Maleischen Archipel, iii. (’s Gravenhage, Nijhoff, 1895).
* J. E. Heeres.  Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia Anno
   1624-1629. 
    Uitgegeven onder toezicht van...(’s Gravenhage, Nijhoff, 1896).
* Abel Janszoon Tasman’s journal of his discovery of Van Diemens land
   and New Zealand in 1642...to which are added Life and Labours of Abel
   Janszoon Tasman by J. E. HEFRES...(Amsterdam, Frederik Muller, 1898).
* Iovrnael vande Nassausche Uloot...Onder ’t beleyd vanden Admirael
   Jaques L’HEREMITE, ende Vice-Admirael Geen Huygen Schapenham, 1623-1626. 
   T’Amstelredam, By Hessel Gerritsz ende Jacob Pietersz Wachter. ’t Jaer
   1626.
* J. K. J. De JONGE De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie,
   1. (’s-Gravenhage, Amsterdam, MDCCCLXIV); iv. (MDCCCLXIX.)
* P. A. Leupe.  De reizen der Nederlanders naar het Zuidland of
Nieuw-Holland, in de 17c en 18c eeuw. (Amsterdam, Hulst van Keulen, 1868).
* Linschoten (Jan, Huygen van).  Itinerario, Voyage ofte Schipvaert naer
   Oost ofte Portugaels Indien...’t Amstelredam by Cornelis Claesz. op ’t
   VVater, in ’t Schriff-boeck, by de Oude Brugghe.  Anno CICICXCVI.
* R. H. Major.  Early voyages to Terra Australis, now called Australia

Copyrights
Project Gutenberg
The Part Borne by the Dutch in the Discovery of Australia 1606-1765 from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook