The Part Borne by the Dutch in the Discovery of Australia 1606-1765 eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 213 pages of information about The Part Borne by the Dutch in the Discovery of Australia 1606-1765.

LIST OF MAPS AND FIGURES.

* No. 1 Gedeelte der (Part of the) Orbis terrae compendiosa describtio
* No. 2 Gedeelte der (Part of the) Exacta & accurata delineatio cum
  orarum maritimarum tum etjam locorum terrestrium, quae in regjonibus
  China...una cum omnium vicinarum insularum descriptjone ut sunt
  Sumatra, Java utraque

* No. 3 Zuidoostelijk gedeelte der Kaart (South-eastern part of the Map)
  Indiae Orientalis Nova descriptio
* No. 4 Caert van (Chart of) ’t Land van d’Eendracht Ao 1627 door Hessel
  Gerritsz
* No. 5 Uitslaande Kaart van het Zuidland door Hessel Gerritsz (Folding
  chart of the Southland).
* No. 6 Kaart van het Zuidland van (Alap of the Southland by) Joannes
  Keppler en Philippus Eckebrecht, 1630
* No. 7 Kaart van den opperstuurman Arend MartenszDe Leeuw, der
  Zuidwestkust van Nieuw Guinea en der Oostkust van de Golf van Carpentaria
  (Chart, made by the upper steersman Arend Martensz.  De Leeuw, of the
  Southwest coast of New-Guinea and the East-coast of the Gulf of
  Carpentaria)
* No. 8 Kaart van (Chart of) Eendrachtsland, 1658
* No. 9 Kaart van (Chart of) Eendrachtsland, 1658
* No. 10 Kaart van (Chart of) Eendrachtsland, 1658
* No. 11 Kaart van de Noordzijde van ’t Zuidland (Chart of the North side
  of the Southland), 1678
* No. 12 Opschrift op den schotel, door Willem De Vlamingh op het
  Zuidland achtergelaten (Inscription on the dish, left by Willem De
  Vlamingh at the Southland), 1697.
* No. 13 Kaart van het Zuidland, bezeild door Willem De Vlamingh, in
  1696-1697 door Isaac de Graaff (Chart of the South-land, made and
  surveyed by Willem De Vlamingh in 1696-1697)
* No. 14 Uitslaande kaart van den Maleischen Archipel, de Noord- en
  West-kusten van Australie door Isaac de Graaff (Folding chart of the
  Malay Archipelago, the North- and West-coast of Australia) 1690-1714
* No. 15 Kaart van (Chart of) Hollandia Nova, nader ontdekt anno 1705
  door (more exactly discovered by) de Vossenbosch, de Waijer en de Nova
  Hollandia
* No. 16-17 Kaarten betreffende de schipbreuk der Zeewijk (Charts,
  concerning the shipwreck of the Zeewijk) 1727.
* No. 18 Typus orbis terrarum uit Gerardi MERCATORIS Atlas...De
  Novo...emendatus...studio JUDOCI HONDIJ, 1632.
* No. 19 Wereldkaartje uit het Journaal van de Nassausche Vloot (Little
  map of the world from the Journal of the Nassau fleet), 1626

* * * * *

List of books discussed or referred to in the work.

Copyrights
Project Gutenberg
The Part Borne by the Dutch in the Discovery of Australia 1606-1765 from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook