Handy Dictionary of Poetical Quotations eBook

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 261 pages of information about Handy Dictionary of Poetical Quotations.

Southey, Robert. b.  Bristol, Eng., 1774; d.  Cumberland, Eng., 1843. —­147, 974, 2002.

Spenser, Edmund. b.  London, Eng., 1553; d.  London, Eng., 1599. —­125, 302, 421, 510, 555, 998, 1011, 1120, 1181, 1224, 1264, 1540, 1719, 1882.

Sprague, Charles. b.  Boston, Mass., 1791; d.  Boston, Mass., 1875. —­1249.

Stedman, Edmund Clarence. b.  Hartford, Conn., 1833; .... —­296, 625, 1639.

Stevens, George Alexander. b.  London, Eng., 1720; d. 1784. —­1554.

Stevenson, Robert Louis Balfour. b.  Edinburgh, Scot., 1850; d.  Island of Samoa, 1894. —­106, 183, 258, 915, 1257, 1319, 2065.

Stoddard, Richard Henry. b.  Hingham, Mass, 1825; d. 1903. —­84, 128, 310, 741, 1101, 1539.

Story, Joseph. b.  Marblehead, Mass., 1779; d.  Cambridge, Mass., 1845. —­1377.

Suckling, Sir John. b.  Whitton, Eng., 1608-9; d.  Paris, France, 1641-2. —­467, 640, 1122.

Swift, Jonathan. b.  Dublin, Ireland, 1667; d.  Dublin, Ireland, 1745. —­719, 721, 903, 1005.

Swinburne, Algernon Charles. b.  Holmwood, Eng., 1837; .... —­1097.

Taylor, Bayard. b.  Kennett Sq., Penn., 1825; d.  Berlin, Ger., 1878. —­476, 1044, 1088, 1813, 1888, 2068.

Taylor, Sir Henry. b.  Durham, Eng., 1800; d. 1886. —­449.

Taylor, Jane. b.  London, Eng., 1783; d.  Ongar, Essexshire, 1824. —­1189.

Tennyson, Alfred. b.  Somersby, Eng., 1810; d. 1892. —­151, 166, 172, 246, 292, 319, 325, 333, 338, 584, 606, 626, 630, 648, 661, 779, 820, 881, 900, 927, 953, 1032, 1040, 1093, 1117, 1128, 1293, 1374, 1387, 1461, 1462, 1607, 1699, 1711, 1771, 1786, 1826, 1876, 1902, 2131.

Thaxter, Celia Leighton. b.  Portsmouth, N.H., 1835; d. 1894. —­1976.

Thomas, Frederick William. b.  Providence, R.I., 1811; d. 1866. —­10.

Thomson, James. b.  Ednam, Scot., 1700; d.  Kew, Eng., 1748. —­36, 339, 522, 622, 693, 752, 913, 951, 959, 1206, 1343, 1479, 1480, 1545, 1780, 1785, 1787, 1827, 1839, 1883, 1971, 2062.

Tickell, Thomas. b. near Carlisle, Eng., 1686; d.  Bath, Eng., 1740. —­1560.

Tobin, John. b.  Salisbury, Eng., 1770; d. 1804. —­427.

Toplady, Augustus Montague. b.  Surrey, Eng., 1640; d. 1778. —­1523.

Trumbull, John. b.  Lebanon, Conn., 1750; d.  New York City, 1831. —­864.

Tupper, Martin Farquhar. b.  London, Eng., 1810; d. 1889. —­1513, 1922.

Tusser, Thomas. b.  Rivenhall, Eng., 1515-23; d.  London, Eng., 1580. —­324.

Usteri, Johann Martin. b.  Zurich, Switzerland, 1763; d. 1827. —­1898.

Vaughan, Henry. b.  Brecknockshire, Wales, 1621; d. 1695. —­706, 1148, 1464, 1952.

Wade, J.A. b. 1800; d. 1875. —­1856.

Waller, Edmund. b.  Coleshill, Eng., 1605; d.  Beaconsfield, Eng., 1687. —­63, 81, 230, 852, 1657.

Walton, Izaak. b.  Stafford, Eng., 1593; d. 1683. —­1457.

Warton, Thomas. b.  Basingstoke, Eng., 1728; d. 1790. —­92.

Copyrights
Project Gutenberg
Handy Dictionary of Poetical Quotations from Project Gutenberg. Public domain.
Follow Us on Facebook