Forgot your password?  

Resources for students & teachers

This eBook from the Gutenberg Project consists of approximately 474 pages of information about The Hawaiian Romance Of Laieikawai.

Ia manawa, imi ae la ka Makaula i waa, a loaa ia ia he kaulua, me na kanaka pu no hoi.

Ma ke kakahiaka o kekahi la ae, kau aku la lakou maluna o na waa, a holo aku la a kau ma Honuaula, i Maui; a mai laila aku a Lahaina, a ma kekahi la ae, i Molokai; haalele lakou ia Molokai, hiki lakou ma Laie, Koolauloa, a malaila lakou i noho ai i kekahi mau la.

Ia la a lakou i hiki ai ma Laie, a ia po iho no, olelo ae la o Laieikawai i kona mau hoa, a me ko lakou makuakane hookama.  Eia kana olelo: 

“Ua lohe au i ko’u kupunawahine, ianei ko’u wahi i hanau ai, he mau mahoe ka maua, a no ka pepehi o ko maua makuakane i na keiki mua a ko maua makuahine i hanau ai no ka hanau kaikamahine wale no, a ia maua hoi, hanau kaikamahine no, nolaila, ahaiia’i au iloko o ka luawai, malaila ko’u wahi i hanaiia ai e ko’u kupunawahine.

“A o ko’u lua, lilo ia i ke kahuna ka malama, a no ka ike ana o ke Kahuna nana i malama i ko’u kokoolua, i ka Makaula nana i ike mai mai Kauai mai, nolaila, kauoha ai ke Kahuna i ko’u kupunawahine, e ahai loa; a oia ko’u mea i ahaiia’i i Paliuli, a halawai wale kakou.”

MOKUNA XXVI

A lohe ka Makaula i keia mea, alaila, hoomaopopo lea ae la ka Makaula, o ka mea no keia ana e imi nei.  Aka hoi, i mea e maopopo lea ai, naue aku la ka Makaula ma kahi kaawale, a pule aku la i kona akua e hooiaio mai i ka olelo a ke kaikamahine.

A pau kana pule ana, hoi mai la a hiamoe iho la, a iloko a kona manawa hiamoe, hiki mai la ma o ua Makaula nei, ke kuhikuhi ma ka hihio, mai kona akua mai, me ka olelo mai, “Ua hiki mai ka manawa e hookoia’i kou makemake, a e kuu ai hoi ka luhi o kou imi ana i ka loa.  Ano hoi, o ka mea nona ke kamailio ana nona iho ia oukou, oia no ua mea la au i imi ai.

“Nolaila, e ala ae oe, a e lawe i kau mea i hoomakaukau ai nona, e waiho aku i kau mohai imua ona, me ka hoomaikai mua me ka inoa o kou akua.

“A pau kau hana, alaila, mai kali, e lawe koke aku ia lakou ma keia po no i Kauai, a hoonoho i na pali o Haena, iuka o Honopuwaiakua.”

Ma keia mea, puoho ae la ka Makaula mai kona hiamoe ana, ala ae la oia a lalau aku la i ka puaa a me ka moa, a hahau aku la imua o Laieikawai, me ka olelo aku, “Pomaikai wau e kuu Haku, i ka hoike ana mai a kuu akua ia oe, no ka mea, he nui ko’u manawa i ukali aku ai ia oe, me ka manao e loaa ka pomaikai mai a oe mai.

“A nolaila, ke noi aku nei au ia oe e ae mai, e malamaia keia mau iwi ma kou lokomaikai e kuu Haku, a e waiho pu ia ka pomaikai me ka’u mau mamo a hiki i ka’u hanauna hope.”

I aku o Laieikawai, “E ka makua, ua hala ke kau o ko’u pomaikai nui, no ka mea, ua lawe aku o Waka i ka hoopomaikaiia mai o’u aku nei; aka, ma keia hope aku e kali oe a loaa ia’u he pomaikai oi aku mamua o ka pomaikai a me ka hanohano i loaa mua ia’u, alaila, o oe pu kekahi me makou ia hoopomaikaiia.”

A pau keia mau mea, lawe ae la ka Makaula e like me ke kauoha a kona akua, holo aku la ia po a hoonoho i kahi i kauohaia.

Follow Us on Facebook